ADAMOTO ADAMS TRADE a.s.

Financovanie

Predaj na splátky CETELEM

Nepremeškajte a využijte našu ponuku nákupu na splátky úplne bez navýšenia.    
Nakupovať môžete čokoľvek od našich skútrov, prilieb, oblečenia,  doplnkov,
náhradných dielov aj motocykle KTM s

- 0% navýšením
- min. 10% akontácia
- max počet splátok  20x

Napríklad:

KTM 390 Duke   2017   
v cene  po zľave 4690,00€
akontácia:  2000,00 €
splátky  18x 149,45€

(uvedený prepočet nie je zárukou na schválenie úveru)

viac info na info@adamoto.eu  alebo 055/729 70 87 / 0917/195793

info a potrebné doklady TU


 • Aké podmienky musím spĺňať?
 • ste fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR,
 • máte vek od 18 do 70 rokov,
 • máte trvalý zdroj príjmov.
 • Aké doklady potrebujem?
  občiansky preukaz
 • potvrdenie o výške príjmu alebo výplatné pásky u klienta v trvalom pracovnom pomere, potvrdenie o podaní daň. priznania u klienta SZČO; výmer o dôchodku zo Soc. poisťovne v prípade klienta dôchodcu)
 • ak máte od nás Kreditnú kartu, tak Vám stačí občiansky preukaz a táto karta
 •  
 • Nakoľko na jeseň minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o Spotrebiteľských úveroch,  dovoľujeme si vás upozorniť, že pri nákupe na splátky budete v predajni potrebovať:

Dôležité

 • 2 výpisy z osobného účtu alebo 
 • 2 výplatné pásky od zamestnávateľa alebo

 

Predaj na splátky QUATRO

Potrebné doklady pri nákupe na splátky:

 

Kópia platného občianskeho preukazu (z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania), kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme na našom tlačive.

Kópia platného občianskeho preukazu (z oboch strán),pri nákupe tovaru nad 1.000€ priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas a potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO ALEBOpotvrdenie o podaní daňového priznania – kladné.

Kópia platného občianskeho preukazu (z oboch strán), pri nákupe tovaru nad 1.000€, priložíte aj druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku ALEBO kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.

 

Pri nákupe nad 5.000€ je klient posudzovaný individuálne.

V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.

 

potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa.


Financovanie ČSOB Leasing

SPOTREBNÝ ÚVER
 

Spotrebný úver je účelové poskytnutie prostriedkov zákazníkovi a účelom je financovanie konkrétneho predmetu. Zákazník je vlastníkom financovaného predmetu od dňa zaplatenia kúpnej ceny dodávateľovi
a prevzatia financovaného predmetu.

 

Na zabezpečenie pohľadávok uzatvorí ČSOB Leasing, a.s zároveň so zákazníkom štandardne minimálne zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k financovanému predmetu. Na základe nej sa prevádza vlastníctvo k predmetu momentom jeho prevzatia zákazníkom späť na ČSOB Leasing, a.s , čím nie je umožnené zákazníkovi ako vlastníkovi predmetu nakladať s predmetom. Zákazník platí na začiatku poplatok za uzatvorenie zmluvy a počas doby trvania zmluvy splátky úveru. Jednotlivé splátky obsahujú hodnotu úveru, úrok a poistné.

 


Aké doklady potrebujem?

Právnická osoba

občiansky preukaz splnomocnenej osoby
iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
osvedčenie IČ DPH
súvaha na originálnom tlačive
výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba - podnikateľ

občiansky preukaz splnomocnenej osoby
iný doklad totožnosti splnomocnenej osoby (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument, umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
osvedčenie IČ DPH
výkaz o majetku a záväzkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive
výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive
daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
aktuálny výpis z bankového účtu

Fyzická osoba - nepodnikateľ

Občiansky preukaz
I
ný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list)
Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, alebo výpis z bankového účtu za posledné tri mesiace, z ktorého je zrejmý príjem žiadateľa


Predbežná kalkulácia:
Náš personál vám ochotne poradí a pomôže zvoliť najvhodnejšiu variantu nákupu na splátky
Ak máte záujem o predbežné vypočítanie splátky, prosím uveďte sumu motocykla, alebo iného tovaru, výšku akontácie, akú ste ochotný zaplatiť, a tiež počet alebo výšku mesačnej splátky ktorá by Vám vyhovovala.
Následne na to Vám zašleme späť predbežnú kalkuláciu.
Píšte na info@adamoto.eu alebo 0917/195793