ADAMOTO ADAMS TRADE a.s.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z.

Zaručujeme Vám úplnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

Registrácia / Objednávka

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou prepravných spoločnosti, ktorým ich poskytujeme iba v rozsahu potrebnom pre doručenia tovaru. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Zmena a zmazanie údajov

Zmeny v registrovaných údajoch alebo vymazanie užívateľa je možné vykonať na základe emailovej požiadavky.

 


Zákon 122  z 30.04.2013  o ochrane osobných údajov

Zpět